PrisEksempler

Priseksempler

Priserne på vores services afhænger altid af de omgivelser (eks. adgangsveje, afstande, bygninger, bede/plæner ), som vi udfører arbejdet i. Desuden er det selvfølgelig billigere desto tættere træerne ligger på Roskilde. Derfor er følgende eksempler blot vejledende priser, så du får en idé om, hvad du kan forvente, når vi kommer ud og giver et uforpligtende tilbud.

Det er også sådan, at jo mere du kan klare selv eks. grenhåndtering og opskæring til brænde, desto billigere er det for dig/jer.
Vi opererer endvidere på danske løn- og arbejdsvilkår.

Fældning af træ # 1 uden grenhåndtering

Fældning af eksempelvis et birketræ, der kan fældes i ét stykke med reb/skovspil. Træet efterlades opskåret håndterbart, så du selv håndterer de flytbare grene og stammer. Denne service ligger i omegnen af 2500-3500 kr.

Fældning/beskæring af træ med klatring # 2 uden grenhåndtering

Klatrerarbejde forbundet med en dags arbejde i et større træ inkl. en m/k på jorden ligger typisk intervallet 4000-6500 kr. afhængig af hvor kompliceret træet er, og hvor det er placeret i forhold til veje/bygninger.

Grenhåndtering

Grenhåndteringen kan ske som flisophugning, hvor vi anbefaler at lade flisen ligge et sted på grunden for at skabe biodiversitet og for at mindske uønskede planter under buske, hæk eller træer. Grenhåndteringen kan også ske som bortkørsel til genbrugspladsen. Denne service koster typisk ml. 1500-4000 kr.

Opskæring af brænde

Opskæring af træ i brændeegnede størrelser er både et tids- og savintensivt arbejde, hvorfor opskæring af hele træer (dvs. typisk grene tykkere end håndled) koster ml. 750-2000kr.