Vores ydelser

Vi fælder træer, laver beskæringer og udfører naturpleje samt øvrige opgaver i skov, park og have. 

Fældning

Vi klatrer både hele træer ned i mindre stykker iført sele, savbeskyttet stålwire og reb. Dette klatrerarbejde er væsentligt billigere end liftleje, og det kan desuden muliggøre fældninger på steder, hvor liften alligevel ikke ville kunne komme til. 

Rådgivning

Vi yder grøntfaglig og æstetisk rådgivning særligt i forhold til beskæringer og fældninger, men også ved valg af beplantning og  placering. Rådgivningen dækker også vurderingen af syge og svage træer, der potentielt kan udgøre en risiko.   

Busk- og kratrydning

Vi udfører rydning af træer, buske, krat, lunde mm. som et led i plejen af naturarealer og private haver.

Beskæring

Beskæring er sammen med fældning virksomhedens primære kompetence inden for grønt arbejde. Dette arbejde kræver bl.a. præcision med sav, forståelse af træets type og vurdering af faldretning og risici i forhold til personer og ejendom. 

Hækklipning

Vi udfører hækklipning fra jord eller stige efter dine behov. Vi medtager gerne hækaffald, men det er selvfølgelig billigst, hvis du håndterer det selv.